I forsamlingshuset afholder støtteforeningen for Øksendrup Forsamlingshus og Landsbyrådet flere arrangementer.

Bl.a. kan nævnes ølsmangning, - husmoderens fridag,– nattergalefest,– høstfest,– jule basar, - bankospil og børne- og voksen juletræ.
Informationssedler om arrangementerne med tid/dato etc. husstandsomdeles i ”Øksendrup gamle sogn” og som opslag på face book under Øksendrup Forsamlingshus. Er desuden annonceret i husomdelt blad med ”Aktiviteter 2015 – 2016 i Svindinge, Langå og Øksendrup”.